UKRATKO O NAMA

Počeli smo kao mala porodična firma 2003. godine. Na samim počecima ustanovili smo neke principe poslovanja zahvaljujući kojima smo ostali u poslu do danas i uspeli da proširimo delatnost kao i krug zadovoljnih kupaca i saradnika. Sopstvenim sredstvima, znanjem i trudom išli smo stalno napred. 

Posvećujući posebnu pažnju svakom kupcu i njegovim zahtevima, nudeći rešenja i savete, servisiranjem i održavanjem opreme u garantnom i van garantnom roku, stičemo poverenje novih i zadržavamo već stečeno poverenje starih kupaca.

Proširenjem proizvodnog prostora i nabavkom savremenih mašina i opreme i edukacijom kadrova postali smo firma koja može odgovoriti zahtevima i potrebama tržišta za profesionalno i kvalitetno izrađenom opremom.

Iskustvo, profesionalnost, preciznost, tačnost, kao i kratak rok isporuke, rezultiraju visoki kvalitet naših proizvoda.Taj kvalitet mogu da potvrde i mnogobrojni kupci koji nam dugi niz godina ukazuju poverenje i koji su postali deo naseg poslovanja na obostrano zadovoljstvo.

Uspostavljanje HACCP sistema, njegova efektivna primena u proizvodnji, servisiranju i prodaji rashladne, termičke i ugostiteljske opreme, u skladu sa zahtevima Codex Alimentarius-om je još jedan korak kako bi zadovoljstvo kupaca bilo još veće.

Uspostavljanjem i poboljšavanjem menadženta kvaliteta i bezbednosti proizvoda, preispitujući zahteve i očekivanja svih zainteresovanih strana u cilju ostvarivanja prihvatljivih zahteva i očekivanja, a  poučeni višegodišnjim iskustvom i sa savremenim proizvodnim prostorom spremni smo da odgovorimo Vašim zahtevima i time Vas uvrstimo u našu brojnu porodicu zadovoljnih kupaca.

POLITIKA KVALITETA

Politika kvaliteta preduzeća „M-FRIGO“ sastavni je deo poslovne politike

Zasnovana je na ostvarenju i održavanju rejtinga u poslovanju, pravovremenoj, kvalitetnoj i efikasnoj isporuci proizvoda i usluga sa ciljem potpunog zadovoljenja zahteva, potreba i očekivanja naručioca/korisnika proizvoda i usluga.

Osnovni stavovi te politike ogledaju se u sledećem:

 • uspostavljanje sistema menadžmenta kvalitetom usaglašenog sa međunarodnim standardom ISO 9001
 • učešće rukovodstva u svim procesima upravljanja sistema menadžmentom kvalitetom
 • usmerenost ka naručiocima/korisnicima proizvoda/usluga i angažovanost svih zaposlenih na realizaciji planiranih aktivnosti
 • stalni razvoj resursa preduzeća, kako ljudskih, tako i materijalnih, procesni pristup u realizaciji i neprekidno unapređenje poslovanja
 • uspostavljanje uzajamno korisnih odnosa sa svim našim poslovnim partnerima
 • praćenje svetskih trendova u pogledu modernizovanja i unapređenja poslovanja preduzeća i primenjivanje tih trendova u svim oblastima naše delatnosti, a sa ciljem stalnog unapređenja kvaliteta

Na osnovu stavova Politike sistema menadžmenta kvalitetom, utvrđeni su opšti ciljevi temeljeni na:

 • zadržavanju postojećih i osvajanju novih tržišta, kontinuiranom poboljšanju procesa realizacije proizvoda/usluga i ulaganju u ljudske resurse i opremu u cilju održavanja i unapređivanja organizaciono-tehnološkog nivoa rada
 • unapređenju organizacije rada u cilju racionalnog korišćenja repromaterijala, energije i vode, smanjenju emisije štetnih gasova u vazduhu i sprečavanju zagađenja vode i zemljišta, težnji ka smanjenju ukupnog otpada i na uklanjanju otpada koji treba biti prerađen na način koji ne ugrožava životnu sredinu
 • sistematskom upravljanju dudskim resursima uz obezbeđenje obuke u okviru delatnosti preduzeća
 • stalnom poboljšanju efektivnosti i efikasnosti sistema menadžmenta kvalitetom
 • doslednom poštovanju zakona, standarda, propisa i Ugovora koji su relevantni za rad preduzeća

Najviše rukovodstvo organizacije privrženo je ovoj politici QMS-a i odgovorno za njeno sprovođenje u skladu sa implementiranim standardima. Svi zaposleni su dužni da se ponašaju u skladu sa ovom politikom i da rade na ostvarenju ciljeva QMS-a koji iz nje proističu i kojima se ona ostvaruje. Politika kvaliteta i ciljevi koji iz nje proističu, preispitivaće se radi konstantnog usaglašavanja sa procesima rada, zakonskom regulativom i drugim propisima, najmanje jednom godišnje.